Realizace staveb:

 • Realizace staveb 2020:
  • Rekonstrukce obvodového pláště, klempířských prvků, vikýřů, sanace říms, Jarošův statek, Studénka – foto
  • Rekonstrukce střešního pláště – nadkrokevní PIR tepelná izolace, falcovaná krytina, RD Neplachovice – foto
  • Zateplení obvodového, střešního pláště RD, výstavba oplocení, Jistebník – foto
  • Nová dešťová a splašková kanalizace budovy sokolovny, Ostrava – Radvanice
  • Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení sokolovny, Ostrava – Radvanice
  • Rekonstrukce obvodového pláště RD, Petřvaldík – foto
  • Klempířské a pokrývačské práce – foto
 • Realizace staveb 2019 :
  • Oprava oplocení, vjezdové brány, vstupní branky, RD Ostrava – foto
  • Oprava vstupních částí objektu RD, Ostrava – Vítkovice – foto
  • Rekonstrukce střešního pláště a klempířských prvků výrobní haly, Mošnov
  • Sanace soklové části budovy sokolovny, Ostrava – Radvanice – foto
  • Klempířské práce na rekonstrukci budovy Muzea Těšínska, Český Těšín
  • Rekonstrukce obvodového pláště, klempířských prvků, vikýřů, sanace říms, Jarošův statek, Studénka – foto
  • Klempířské a pokrývačské práce – foto
 • Realizace staveb 2018:
  • Přístavba garáže, Těškovice
  • Zateplení obvodového a střešního pláště RD, Jistebník – foto
  • Zateplení obvodového a střešního pláště RD, Polanka nad Odrou – foto
  • Sanace vymíracích jímek, FN Ostrava, Ostrava – Poruba – foto
  • Sanace říms, oprava a nátěr fasády sokolovny, Ostrava – Radvanice – foto
  • Dešťová kanalizace, drenáž RD, vsakovací objekt, RD Bítov
  • Dokončení stavby garáže, realizace zastřešeného stání, Jistebník – foto
  • Klempířské a pokrývačské práce – foto
 • Realizace staveb 2017:
  • Obnova technologických a stavebních objektů (stavební část), ČOV Tichá – foto
  • Chemické srážení fosforu (stavební práce), ČOV Odry – foto
  • Zateplení obvodového a střešního pláště RD, Velké Albrechtice – foto
  • Dokončení zateplení fasády RD, Velké Albrechtice – foto
  • Zateplení obvodového pláště RD, Bílovec – foto
  • Nátěr fasády RD, Bílovec
  • Zateplení stropu tělocvičny sokolovny, Ostrava – Radvanice
  • Rekonstrukce interiéru, koupelny, nová domovní ČOV, RD Jistebník
  • Zateplení stropu výrobní haly, Mošnov
  • Úprava přítokového žlabu (stavební práce), ČOV Brušperk
  • Klempířské a pokrývačské práce – foto
 • Realizace staveb 2016:
  • Zateplení obvodového pláště, výměna oken, RD Olbramice – foto
  • Domovní ČOV se vsakem vod, dešťová kanalizace, RD Bravantice
  • Zpevněné plochy – betonová dlažba, kamenná dlažba, RD Studénka – foto
  • Oprava přečerpávací stanice (stavební práce), ČOV Bohumín
  • Oprava oplocení, vjezdové brány, vstupní branky, RD Jistebník
  • Domovní ČOV se vsakem vod, dešťová kanalizace, RD Bravantice
  • Tepelná izolace a oplechování potrubí a armatur, ČOV Paskov, ČOV Bílá
  • Klempířské a pokrývačské práce – foto
 • Realizace staveb 2015:
  • Rozšíření kapacity vymíracích jímek (stavební práce), FN Ostrava – foto
  • Novostavba RD („na klíč“), RD Jistebník – foto
  • Novostavba hospodářské budovy, Jistebník – foto
  • Rekonstrukce bytu, Ostrava – ul. Svornosti
  • Klempířské a pokrývačské práce – foto