Realizace staveb:

 • Realizace staveb 2018:
  • Přístavba garáže, Těškovice
  • Zateplení obvodového a střešního pláště RD, Jistebník – foto
  • Zateplení obvodového a střešního pláště RD, Polanka nad Odrou – foto
  • Sanace vymíracích jímek, FN Ostrava, Ostrava – Poruba
  • Sanace říms, oprava a nátěr fasády sokolovny, Ostrava – Radvanice
  • Dešťová kanalizace, drenáž RD, vsakovací objekt, RD Bítov
  • Dokončení stavby garáže, realizace zastřešeného stání, Jistebník – foto
  • Klempířské a pokrývačské práce – foto
 • Realizace staveb 2017:
  • Obnova technologických a stavebních objektů (stavební práce), ČOV Tichá
  • Chemické srážení fosforu (stavební práce), ČOV Odry
  • Zateplení obvodového a střešního pláště RD, Velké Albrechtice – foto
  • Dokončení zateplení fasády RD, Velké Albrechtice – foto
  • Zateplení obvodového pláště RD, Bílovec
  • Nátěr fasády RD, Bílovec
  • Zateplení stropu tělocvičny sokolovny, Ostrava – Radvanice
  • Rekonstrukce interiéru, koupelny, nová domovní ČOV, RD Jistebník
  • Zateplení stropu výrobní haly, Mošnov
  • Úprava přítokového žlabu (stavební práce), ČOV Brušperk
  • Klempířské a pokrývačské práce – foto
 • Realizace staveb 2016:
  • Zateplení obvodového pláště, výměna oken, RD Olbramice
  • Domovní ČOV se vsakem vod, dešťová kanalizace, RD Bravantice
  • Zpevněné plochy – betonová dlažba, kamenná dlažba, RD Studénka
  • Oprava přečerpávací stanice (stavební práce), ČOV Bohumín
  • Oprava oplocení, vjezdové brány, vstupní branky, RD Jistebník
  • Domovní ČOV se vsakem vod, dešťová kanalizace, RD Bravantice
  • Tepelná izolace a oplechování potrubí a armatur, ČOV Paskov, ČOV Bílá
  • Klempířské a pokrývačské práce – foto
 • Realizace staveb 2015:
  • Rozšíření kapacity vymíracích jímek (stavební práce), FN Ostrava
  • Novostavba RD („na klíč“), RD Jistebník – foto
  • Rekonstrukce bytu, Ostrava – ul. Svornosti
  • Klempířské a pokrývačské práce – foto